KONTAKTUPPGIFTER – YHTEYSTIEDOT

Yrkesfiskare – Ammattikalastaja
JÖRGEN & JOHANNA KELLGREN
Heimnäsvägen 61
07390 Stor-Pellinge

Jörre 040 550 9215 (WhatsApp)
Johanna 040 584 4395 (WhatsApp)

jorresfisk@gmail.com

Facebook   Facebook


Kartlänk – Karttalinkki

Du kan avhämta förhandsbeställda produkter från oss. Du når oss också sjövägen.
OBS! Ingen utmärkt farled till oss.


Tag kontakt! – Ota yhteyttä!